Organisasjonen

For generelle henvendelser, ring oss gjerne på telefon 51 53 70 00 eller send e-post til billett@stavanger-konserthus.no så hjelper vi deg.


ANSATTE STAVANGER KONSERTHUS IKS

STYRET OG REPRESENTANTSKAPET

STYRET

 • Ingrid Sølvberg, leder
 • Harald Espedal, nestleder
 • Tom Remlov
 • Kristen Høyer Mathiassen
 • Hilde Fahret Born
 • Rolf Norås
 • Maren Berg-Thomassen, ansattrepresentant

REPRESENTANTSKAPET

 • Ordfører Sissel Knutsen Hegdal, Stavanger kommune
 • Asle Rafdal, Rogaland fylke

STYRETS MØTEPLAN 2024

 • mandag 4. mars kl. 11.00
 • mandag 5. juni kl. 15.00
 • mandag 17. september kl. 15.00
 • tirsdag 17. desember kl. 17.00

Møtene finner sted i Stavanger konserthus.

STYREMØTER OG SAKSDOKUMENTER

2024

Styremøte 04.03.24

Saksliste 04.03.24

Resultatrapport, 4. kvartal 2023

Foreløpig årsberetning og årsregnskap for 2023

Forberedelser til rekruttering av ny administrerende direktør

2023

Styremøte 19.12.2023

Saksliste 19.12.2023

Protokoll fra styremøte 19.12.2023

Resultatrapport 3. kvartal

Økonomiplan 2024-2027

Reforhandling av leieavtale med SSO

Orientering om mva

Status energiøkonomisering

Protokoll fra styremøte 18.09.2023

Styremøte 18.09.2023

Saksliste 18.09.2023

Protokoll fra styremøte 12.06.23

Styremøte 12.06.2023:

Saksliste 12.06.2023

Protokoll fra styremøte 12.09.2022

Protokoll fra styremøte 13.03.2023

Resultatrapport 1. kvartal 2023

Åpenhetsloven

Årsberetning og årsregnskap 2022


Styremøte 13.03.2023:

Saksliste 13.03.2023

Protokoll fra styremøte 15.12.2023

Resultatrapport 4. kvartal 2022

2022


Styremøte 15.12.2022:

Saksliste 15.12.2022

Resultatrapport 3. kvartal

Økonomiplan 2023-2026

Styremøte 12.09.2022:

Saksliste 12.09.2022

Protokoll styremøte 12.09.2022

Resultatrapport 2. kvartal 2022

Styremøte 13.06.2022:

Saksliste 13.06.2022

Protokoll styremøte 13.06.2022

Resultatrapport 1. kvartal 2022

Årsberetning og årsregnskap 2021

Styremøte 10.03.2022:

Saksliste 10.03.2022

Protokoll styremøte 10.03.2022

Resultatrapport 4. kvartal 2021

2021


Styremøte 20.12.2021:

Saksliste 20.12.2021

Protokoll styremøte 20.12.2021

Resultatrapport 3. kvartal 2021

Økonomiplan 2022-2025

Styremøte 22.09.2021:

Saksliste 22.09.2021

Protokoll styremøte 22.09.2021

Resultatrapport 2. kvartal 2021

Styremøte 02.06.2021:

Saksliste 02.06.2021

Protokoll styremøte 02.06.2021

Resultatrapport 1. kvartal 2021

Årsberetning og årsregnskap 2020

Styremøte 23.02.2021:

Styremøte 23.02.2021 – Stavanger konserthus IKS

Protokoll styremøte 23.02.2021

2020


Styremøte 14.12.2020:

Saksliste 14.12.2020

Resultatrapport 3. kvartal 2020

Økonomiplan 2021- 2024

Lån til Maestro F&B AS

Styremøte 30.09.2020:

Saksliste 30.09.2020

Protokoll styremøte 30.09.2020

Resultatrapport 1. halvår 2020

Styremøte 02.06.2020:

Styremøte 02.06.2020 – Stavanger konserthus IKS

Protokoll styremøte 02.06.2020

Ekstraordinært styremøte 24.03.2020:

Saksliste 24.03.2020

Saksfremlegg – Konsekvenser av Covid-19 – 24.03.2020

Protokoll styremøte 24.03.2020

Styremøte 18.02.2020:

Styremøte 18.02.2020 – Stavanger konserthus IKS

Protokoll styremøte 18.02.2020

POSTLISTE

For innsyn i postlister, ta kontakt med markeds- og kommunikasjonssjef Grete Straume:
gs@stavanger-konserthus.no / telefon: 926 95 104