Organisasjonen

For generelle henvendelser, ring oss gjerne på telefon 51 53 70 00 eller send e-post til post@stavanger-konserthus.no så hjelper vi deg.


ANSATTE STAVANGER KONSERTHUS IKS

STYRET OG REPRESENTANTSKAPET

STYRET

 • Ingrid Sølvberg, leder
 • Harald Espedal, nestleder
 • Tom Remlov
 • Ingebjørg Storeide Folgerø
 • Sunniva Bang Larsen
 • Rolf Norås
 • Maren Berg-Thomassen, ansattrepresentant

REPRESENTANTSKAPET

 • Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune
 • Fylkesordfører Marianne Chesak, Rogaland fylke

STYRETS MØTEPLAN 2023

 • mandag 13. mars kl. 15.00
 • mandag 12. juni kl. 15.00
 • mandag 18. september kl. 15.00
 • tirsdag 19. desember kl. 17.00

Møtene finner sted i Stavanger konserthus.

STYREMØTER OG SAKSDOKUMENTER

2023

Styremøte 18.09.2023

Saksliste 18.09.2023

Protokoll fra styremøte 12.06.23

Styremøte 12.06.2023:

Saksliste 12.06.2023

Protokoll fra styremøte 12.09.2022

Protokoll fra styremøte 13.03.2023

Resultatrapport 1. kvartal 2023

Åpenhetsloven

Årsberetning og årsregnskap 2022


Styremøte 13.03.2023:

Saksliste 13.03.2023

Protokoll fra styremøte 15.12.2023

Resultatrapport 4. kvartal 2022

2022


Styremøte 15.12.2022:

Saksliste 15.12.2022

Resultatrapport 3. kvartal

Økonomiplan 2023-2026

Styremøte 12.09.2022:

Saksliste 12.09.2022

Protokoll styremøte 12.09.2022

Resultatrapport 2. kvartal 2022

Styremøte 13.06.2022:

Saksliste 13.06.2022

Protokoll styremøte 13.06.2022

Resultatrapport 1. kvartal 2022

Årsberetning og årsregnskap 2021

Styremøte 10.03.2022:

Saksliste 10.03.2022

Protokoll styremøte 10.03.2022

Resultatrapport 4. kvartal 2021

2021


Styremøte 20.12.2021:

Saksliste 20.12.2021

Protokoll styremøte 20.12.2021

Resultatrapport 3. kvartal 2021

Økonomiplan 2022-2025

Styremøte 22.09.2021:

Saksliste 22.09.2021

Protokoll styremøte 22.09.2021

Resultatrapport 2. kvartal 2021

Styremøte 02.06.2021:

Saksliste 02.06.2021

Protokoll styremøte 02.06.2021

Resultatrapport 1. kvartal 2021

Årsberetning og årsregnskap 2020

Styremøte 23.02.2021:

Styremøte 23.02.2021 – Stavanger konserthus IKS

Protokoll styremøte 23.02.2021

2020


Styremøte 14.12.2020:

Saksliste 14.12.2020

Resultatrapport 3. kvartal 2020

Økonomiplan 2021- 2024

Lån til Maestro F&B AS

Styremøte 30.09.2020:

Saksliste 30.09.2020

Protokoll styremøte 30.09.2020

Resultatrapport 1. halvår 2020

Styremøte 02.06.2020:

Styremøte 02.06.2020 – Stavanger konserthus IKS

Protokoll styremøte 02.06.2020

Ekstraordinært styremøte 24.03.2020:

Saksliste 24.03.2020

Saksfremlegg – Konsekvenser av Covid-19 – 24.03.2020

Protokoll styremøte 24.03.2020

Styremøte 18.02.2020:

Styremøte 18.02.2020 – Stavanger konserthus IKS

Protokoll styremøte 18.02.2020

POSTLISTE

For innsyn i postlister, ta kontakt med markeds- og kommunikasjonssjef Grete Straume:
gs@stavanger-konserthus.no / telefon: 926 95 104