Åpenhetsloven

I forbindelse med Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) som trådte i kraft 01.07.2022, har styret i Stavanger konserthus IKS vedtatt retningslinjer for «respekt av menneskerettigheter».

Saken er fulgt opp ved en juridisk gjennomgang av virksomheten, med tanke på hvilke krav til aktsomhetsvurderinger og årlig rapportering som vil være relevant.

En oppsummering av selskapets aktsomhetsvurderinger for 2022 med beskrivelse av virksomheten samt kartlegging, funn og tiltak ble lagt frem og godkjent i styret 12. juni 2023.
Oppsummeringen finner du her.

Det er også innledet dialog med andre større aktører i bransjen og våre bransjeorganisasjoner, om Åpenhetsloven og retningslinjene for «respekt av menneskerettigheter».