HISTORIEN TIL KONSERTHUSET

FRA 1982 TIL I DAG

Stavanger konserthus består av to hus. Begge ligger i Bjergsted kulturpark. Det gamle konserthuset, Kuppelhallen, etter den kuppelformede takformen, åpnet i 1982. Det nye konserthuset åpnet i 2012. Begge husene drives av selskapet Stavanger konserthus IKS.

Ideen om et nytt konserthus ble lansert offentlig i 1998, og gav støtet til arbeidet med Bjergstedvisjonen. Visjonen var å bygge ut Bjergsted kulturpark som et kraftsenter for musikk og utdanning, med et nytt konserthus av internasjonal standard, ny kulturskole, ny videregående skole i musikk, dans og drama og opprustning av hele området, inkludert Kuppelhallen og den gamle kulturskolen.

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse for konserthuset i Sandvigå ble lyst ut i 2003. Da hadde byen besluttet å flytte ferjetrafikken i Sandvigå ut av sentrum for å gi plass til konserthuset. Konkurransen ble vunnet av RATIO Arkitekter.

Etter at finansieringen hadde kommet på plass gav bystyret grønt lys til bygging i februar 2006. Grunnsteinen ble lagt ned i desember 2008, og konserthuset åpnet i september 2012. Samme år åpnet Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole Bjergsted. Skolene er tegnet av Arkitekturverksted/Asplan Viak.

Prisen for konserthuset er 1,3 milliarder kroner, mens prisen for hele Bjergstedutbyggingen inkludert konserthuset er 2,2 milliarder kroner.

Hele historien kan du lese i boken «Rom for musikk» som selges i konserthusbutikken.

ET UNIKT SAMSPILL MELLOM AKUSTIKK OG ARKITEKTUR

Nye Stavanger konserthus er tegnet av RATIO Arkitekter som vant en en åpen internasjonal arkitektkonkurranse lyst ut i 2003.

Konserthuset består av to langstrakte bygningskropper: Den ene lett og åpen i glass og stål. Den andre tung og lukket i rødbrun betong. Hovedretningen er lagt mot sjøen med referanse til gamle sjøhus. Sydfasaden danner en beskyttende vegg mot forplassen og utendørs amfi.

De to store salene ligger i hver sin bygningskropp. Den akustiske salen, Fartein Valen, har skoeskeform og er kledd i oljet lønn, ligger som et instrument i en beskyttet kasse av betong. Flerbrukssalen Zetlitz ligger som en robust boks i et glassprisme. Salen har er røft, nærmest industrielt preg.

Foajeen, som er felles for de to salene, fordeler seg på flere plan og har et luftig preg. Øverst svever mesaninen og byr på panoramautsikt til byen, byøyene og fjellene; og ned til konserthusfoajeen og installasjonen «Skylight 2» av Jeffrey Inaba.

Hovedprinsippene for materialbruk er kontrast mellom golv og vegger, og mellom bygningskroppene. Fargene ligger i materialene: Lys granitt på golvene, grå betong i konstruksjonene, og perforerte metallhimlinger. I den lukkede boksen er det mørke eikegulv og hvit kalkpuss på veggene.