UTEAMFIET

EN PERFEKT RAMME FOR UTENDØRSARRANGEMENTER

Uteamfiet ligger på konserthusets sørside, skjermet for vind fra nord, og danner en fin ramme for konserter og andre utendørsarrangementer. I selve amfiet er det gode sitteplasser og på bakkenivå er det ståplasser.

Publikumskapasiteten varierer fra 2 000 til 11 000 alt etter hvor scenen plasseres. I vestre del av amfiet er det et fint parkområde med flott utsikt til bybroa, byøyene og fjellene i øst. Det er uttak for strøm og vann på flere nivåer i selve amfiet og på bakkenivå.

ØNSKER DU Å LEIE UTEAMFIET?

Ta kontakt med arrangementssjef Henning Bredal for tilbud og befaring:
E-post: henning.bredal@stavanger-konserthus.no
Telefon: 934 54 008

Konsertarena