UTEAMFIET VED KONSERTHUSET

Uteamfiet ligger på konserthusets sørside, skjermet for vind fra nord, og danner en fin ramme for konserter og andre utendørsarrangementer. I selve amfiet er det gode sitteplasser og på bakkenivå er det ståplasser. Publikumskapasiteten varierer fra 2000 til 11 000 alt etter hvor scenen plasseres. I vestre del av amfiet er det et fint parkområde med flott utsikt til bybroa, byøyene og fjellene i øst. Det er uttak for støm og vann på flere nivåer i selve amfiet og på bakkenivå.