Info rundt Covid-19 og arrangement

KONSERTPROGRAMMET OG HVORDAN DET PÅVIRKES AV COVID-19

Vi driver i tråd med pålegg og anbefalinger fra nasjonale myndigheter, og har som følge av de smittebegrensende tiltakene endret, utsatt og avlyst en del arrangement.

Konserthusets program er påvirket av de nasjonale og lokale Covid-19-forskriftene. Noen arrangement flyttes frem i tid, mens andre kanselleres. Programsiden vår oppdateres fortløpende med hvilke arrangement disse endringene gjelder for. Publikum som har kjøpt billetter til konserter og forestillinger som blir utsatt eller avlyst, kontaktes fortløpende og så snart vi har informasjon om nye datoer, refusjon, med mer.

DET SKAL VÆRE TRYGT Å BESØKE OSS

HOLD DEG HJEMME HVIS DU FØLER DEG SYK

Dersom du har vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.

PUBLIKUM FRA ANDRE KOMMUNER

Regjeringen råder publikum til ikke å krysse kommunegrensene for å delta på kulturarrangement.

Kommer du fra en annen kommune og av den grunn ikke ønsker å delta på et arrangement som du har kjøpt billett til, kan du kontakte oss snarest på telefon 51 53 70 00 (1) eller e-post til billett@stavanger-konserthus.no og be om refusjon. Vi refunderer ekskl. avgift.

VED ANKOMST

Publikum bes benytte konserthusets hovedinngang ved ankomst. Vi oppfordrer også publikum til å ikke bruke garderobene.

HÅNDVASK OG HYGIENE

Husk å vaske eller desinfisere hendene når du kommer. Hånddesinfiserende middel er tilgjengelig flere steder i foajéen. Både toaletter, bord/stoler og publikumsområder blir jevnlig og grundig vasket.

BARN UNDER 2 ÅR

Tidligere har det vært tillatt for barn under 2 år å sitte på fanget til en voksen, uten å måtte kjøpe egen billett for barnet. Denne ordningen utgår så lenge vi har korona-restriksjoner. Dette er pga. av maksgrenser for antall publikummere, og at vi må vite hvem og hvor mange som er til stede i salene vår, og hvor den enkelte sitter. Vi kan dessverre ikke åpne for denne ordningen igjen, før restriksjonene reduseres.

SALENE I KONSERTHUSET

Alle konserter og forestillinger avvikles i tråd med restriksjonene og smittevernreglene myndighetene setter. Dette gjelder for eksempel publikumstall, og pålagt avstand mellom deltakerne. Er du sammen med familie eller andre i din «kohort», kan dere sitte nærmere.

Dørene inn til konsertsalen åpner senest 20 minutter før konsertstart.

For konserter med servering inne i salen, er det lagt opp til bestilling og betaling via QR-kode fra bordene.

ETTER KONSERT/ARRANGEMENT

Etter en konsert, vil vi enkelte ganger be publikum om å forlate konserthuset via andre utganger enn hovedinngangen. Dette gjør vi for å kunne gjennomføre renhold mellom arrangement. Dessuten for å unngå «kryssende» publikumstrafikk og for mange samlet på et område med begrenset plass.

Mer informasjon om avviklingen av de enkelte arrangement sendes på SMS til alle som har kjøpt billetter. I tillegg opplyses det av våre folk i Konserthuset, når du kommer.

Takk for at du som gjester oss respekterer smittevernregler og tar hensyn. God fornøyelse!

AVLYSTE KONSERTER OG FORESTILLINGER

I forbindelse med Covid-19 har vi fått strenge begrensninger på antall publikummere. Det er også vanskelig for artister og ensembler fra andre land å reise. Dette har ført til at mange forestillinger har blitt avlyst. Når dette skjer, kontakter vi alle som har kjøpt billett med informasjon om refusjon osv. Les mer om dette i våre «Standard kjøpsvilkår”.

HOLD DEG INFORMERT

Vi sender SMS og nyhetsbrev, men sjekk også gjerne programsiden eller Facebook-siden vår for fortløpende endringer.

ÅPNINGSTIDER

Vår aktivitet og åpningstid er noe begrenset.

Billettskranken er fysisk åpen torsdag kl. 12–19, og ellers ved arrangement. Du kan nå billettskranken vår på telefon 51 53 70 00 (innvalg 1), mandag–onsdag kl. 10–13, torsdag kl. 10–19 og fredag kl. 10–13.

Gavebutikken er stengt inntil videre.

Restauranten Spiseriet er stengt inntil videre. Dette grunnet økt smittesituasjon, restriksjoner for servering og antallsbegrensninger på arrangement. For mer informasjon, besøk Spiseriet sin nettside.