Info rundt Covid-19 og arrangement

KONSERTPROGRAMMET OG HVORDAN DET PÅVIRKES AV COVID-19

OPPDATERING 16. APRIL

Gjeldende fra 16. april 2021 er det innført strengere Covid-19 restriksjoner på Nord-Jæren, med “tiltakspakke 5B” som blant annet medfører forbud mot arrangementer.

Våre arrangement de neste ukene vil derfor ikke finne sted som planlagt. Noen vil bli utsatt til senere dato, andre blir avlyst. 

Ved avlyst arrangement, vil billettkjøpere motta refusjon ekskl. avgift. Dersom et arrangement blir utsatt, vil publikum i de fleste tilfeller få valget mellom å beholde plass på ny dato eller motta refusjon ekskl. avgift.

Publikum med billett vil bli kontaktet så snart vi har mer å fortelle. 

VI HÅPER VI SNART KAN ÅPNE IGJEN, OG GJØR DET VI KAN FOR AT DET SKAL VÆRE TRYGT Å BESØKE OSS.

NÅR DET SKJER, BER VI ALLE FØLGE DISSE RÅDENE:

HOLD DEG HJEMME HVIS DU FØLER DEG SYK

Dersom du har vært i kontakt med smittede, er i karantene, føler deg syk eller har symptomer på sykdom, er det viktig at du holder deg hjemme.

PUBLIKUM FRA ANDRE KOMMUNER

Regjeringen råder publikum til ikke å krysse kommunegrensene for å delta på kulturarrangement.

Kommer du fra en annen kommune og av den grunn ikke ønsker å delta på et arrangement som du har kjøpt billett til, kan du kontakte oss snarest på telefon 51 53 70 00 (1) eller e-post til billett@stavanger-konserthus.no og be om refusjon. Vi refunderer ekskl. avgift.

VED ANKOMST

Publikum bes benytte konserthusets hovedinngang ved ankomst. Vi oppfordrer også publikum til å ikke bruke garderobene.

HÅNDVASK OG HYGIENE

Husk å vaske eller desinfisere hendene når du kommer. Hånddesinfiserende middel er tilgjengelig flere steder i foajéen. Både toaletter, bord/stoler og publikumsområder blir jevnlig og grundig vasket.

BARN UNDER 2 ÅR

Tidligere har det vært tillatt for barn under 2 år å sitte på fanget til en voksen, uten å måtte kjøpe egen billett for barnet. Denne ordningen utgår så lenge vi har korona-restriksjoner. Dette er pga. av maksgrenser for antall publikummere, og at vi må vite hvem og hvor mange som er til stede i salene vår, og hvor den enkelte sitter. Vi kan dessverre ikke åpne for denne ordningen igjen, før restriksjonene reduseres.

SALENE I KONSERTHUSET

Alle konserter og forestillinger avvikles i tråd med restriksjonene og smittevernreglene myndighetene setter. Dette gjelder for eksempel publikumstall, og pålagt avstand mellom deltakerne. Er du sammen med familie eller andre i din «kohort», kan dere sitte nærmere.

Dørene inn til konsertsalen åpner senest 20 minutter før konsertstart.

ETTER KONSERT/ARRANGEMENT

Etter en konsert, vil vi enkelte ganger be publikum om å forlate konserthuset via andre utganger enn hovedinngangen. Dette gjør vi for å kunne gjennomføre renhold mellom arrangement. Dessuten for å unngå «kryssende» publikumstrafikk og for mange samlet på et område med begrenset plass.

Mer informasjon om avviklingen av de enkelte arrangement sendes på SMS til alle som har kjøpt billetter. I tillegg opplyses det av våre folk i Konserthuset, når du kommer.

Takk for at du som gjester oss respekterer smittevernregler og tar hensyn. God fornøyelse!

AVLYSTE KONSERTER OG FORESTILLINGER

I forbindelse med Covid-19 har vi fått strenge begrensninger på antall publikummere. Det er også vanskelig for artister og ensembler fra andre land å reise. Dette har ført til at mange forestillinger har blitt avlyst. Når dette skjer, kontakter vi alle som har kjøpt billett med informasjon om refusjon osv. Les mer om dette i våre «Standard kjøpsvilkår”.

For arrangement i Spiseriet, blir forhåndskjøpt mat og drikke kun refundert ved avlysning.

HOLD DEG INFORMERT

Vi sender SMS og nyhetsbrev, men sjekk også gjerne programsiden eller Facebook-siden vår for fortløpende endringer.

ÅPNINGSTIDER

Billettskranken er fysisk åpen torsdag kl. 12–19, og ellers ved arrangement. Du kan nå billettskranken vår på telefon 51 53 70 00 (innvalg 1), mandag–onsdag kl. 10–13, torsdag kl. 10–19 og fredag kl. 10–13.

Restauranten Spiseriet er stengt. For mer informasjon om restauranten, besøk Spiseriet sin nettside.