SSO: Mozarts Requiem

torsdag 06. april06. apr 19:30 Kjøp
fredag 07. april07. apr 19:30 Kjøp

Fartein Valen
BILLETTER 100.00 - 400.00 NOK (INKL. SERVICEAVGIFT)Program:

Mozart: Requiem

Dirigent: Benjamin Bayl
Solister: Annonseres
Medvirkende: Stavanger Symfonikor

Arbeidet med bestillingen fra Grev Walsegg på et rekviem til minne om hans kone, skulle bli Wolfgang Amadeus Mozart sitt siste opus.

Han ble ikke ferdig, men hans kone Constanze sørget for at Mozarts elever fikk skrevet komposisjonen ferdig ut fra hans skisser (slik at hun fikk utbetalt honoraret). Det er stor grad av motivisk enhet gjennom de ulike satsene, og operakomponisten Mozarts evne til å forme en spenningsladet flerstemmighet blir her ikledd verdig kontrapunktisk ramme.

Det er mange myter omkring dette verket, men det er uomtvistelig at Mozart betraktet dette som sitt eget rekviem. Ennå i dag kan vi istemme E.T.A. Hoffmanns ord om at Mozarts Requiem er det mest sublime bidragden moderne tid har gitt kirken. I sine brev tilkjennegir Mozart en stor ro overfor døden. Han frykter ikke døden, han forbinder den mer med lindring og konsolidering. Han betrakter den som det sanne og endelige mål med vårt liv. Mozarts Requiem har da også en særlig ro, og selv gjennom de til dels stormfulle tekstene forblir grunnstemningen den konsoliderende faderens imøtekommenhet.

Benjamin Bayl er en allsidig dirigent fra Australia, som er meget aktiv med historisk orkesterrepertoar. Han startet nylig sitt eget tidligmusikk-ensemble i Australia som han leder, samtidig som han har mange oppdrag i Europa med orkestre som bl.a. Akademie für Alte Musik, Berlin, Gabrieli Concort and Players, The Hanover Band, og koret Collegium Vocale Gent. Han arbeider også med større orkestre som Mahler kammerorkester, Royal Philharmonic Orchestra og Malaysia Philharmonic, samt en lang rekke skandinaviske orkestre. Han er også aktiv som operadirigent og har dirigert på Staatsoper i Berlin, Det Kongelige Teater i København og for English Touring Company.