NORGES KORFORBUND ROGALAND MED ESTONIA NATIONAL – OPERA BOYS CHOIR & HIRVO SURVA – MED LOKALE KOR, VIVA OG SANDNES SYMFONIORKESTER

lørdag 22. april 202322. apr 2023 19:00 Kjøp

Fartein Valen
BILLETTER KR 170 - 375 (INKL. SERVICEAVGIFT)Norges Korforbund Rogaland ønsker hjertelig velkommen til korkonsert i Fartein Valen, sammen med det berømte Estonia National Opera Boys Choir og deres dirigent Hirvo Surva som gjester Norge for første gang.

Koret synger til vanlig i Operaen i Tallinn, og de har sunget på mange store scener verden over. Første avdeling blir delt mellom Estonia National Opera Boys Choir og Sandnes Symfoniorkester. 

Andre avdeling skal guttekoret synge sammen med flere lokale kor, til sammen ca. 160 sangere, og fullt symfoniorkester. Her skal det synges Requiem av Cyrillus Kreek, en kjent estisk komponist. Stykket er i åtte deler. Til å synge Requiem har vi også med oss Viva – Sandnes Kulturskolekor. Lokale prosjektkor har siden november hatt øvelse i Sandnes og Stavanger.

Program:
Heino Eller: «Kodumiane viis»/Hjem¬landets melodi for strykere
Cyrillus Kreek: «Taaveti laulud»/Psalms of David, guttekor og orkester
Edvard Grieg: «Symfoniske danser» 4. sats, orkester
René Eespere: «Zwei Jubilationen» for sopran, kor og orkester
Cyrillus Kreek: «Requiem i c-moll»

Medvirkende:
Hirvo Surva, dirigent
Estonia National Opera Boys Choir
Sandnes Symfoniorkester
Viva – Sandnes Kulturskole¬kor
Sandnes Operakor
Audite Vocem
Lokalt prosjektkor

Varighet:
1 time og 40 min. inkl. pause

Arrangør:
Norges Korforbund Rogaland

Guttekor Kor

#Vår2023