Ledig stilling: Produksjonssjef

Stavanger konserthus er et av landets ledende konserthus med saler av høy internasjonal standard, meget høyt aktivitetsnivå og et årlig besøk på over 250 000. Aktiviteten spenner
over et stort spekter av kunstneriske uttrykksformer, som omfatter hele spennet fra symfonisk musikk til musikkteater, dans og store rockekonserter. Stavanger konserthus er en del av kompetanseklyngen Bjergsted kulturpark, hvor du finner tunge utdanningsinstitusjoner, festivaler og en lang rekke kulturorganisasjoner. Konserthuset er også en viktig arena for regionens næringsliv. Les mer på www.stavanger-konserthus.no. Stavanger konserthus skal nå ansette ny:

P R O D U K S J O N S S J E F

Vi søker deg som ønsker å gå inn i en av de mest spennende stillingene i konserthuset, med hovedansvar for planlegging og avvikling av alle forestillinger og arrangementer i Stavanger konserthus.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

Lede og videreutvikle produksjonsavdelingens høyt kompetente medarbeidere
Kundedialog, før, under og etter arrangement.
Utarbeide produksjonsplaner og koordinere disse i forhold til andre avdelinger.
Utarbeide produksjonsbudsjetter, tilbudsgrunnlag, kontraktsdokumenter og fakturagrunnlag.
Ansvar for innkjøp/innleie av utstyr og tjenester knyttet til produksjonene, herunder anbudsinnhentelser i henhold til lov om offentlig anskaffelser
Videreutvikle og ivareta effektive rutiner og arrangementsstyringssystemer
Overordnet ansvar for arrangementssikkerhet og HMS

Produksjonssjefen inngår i konserthusets lederteam, har resultatansvar i forhold til budsjett og kvalitetsmål og rapporterer direkte til administrerende direktør.

Ønsket kompetanse:

Relevant utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende
Erfaring med produksjonsplanlegging og praktisk arbeidsledelse i forbindelse
med avvikling konsertproduksjoner i større norske konserthus og utendørs konsertarenaer
God faglig innsikt innen lyd, lys og sceneteknikk
Erfaring med utarbeidelse av produksjonsplaner, kalkyler, pristilbud og kontraktsdokumenter
Erfaring med større tv-produksjoner/events
God bransjekunnskap innenfor leveranse av produksjonstekniske tjenester
Praksis som innkjøper/leverandør av produksjonstekniske tjenester
Kunnskap om arrangementssikkerhet og HMS

Vi kan tilby en sentral og spennende stilling i et nytt og moderne konserthus som har en ledende posisjon i landet. Konkurransedyktige betingelser.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval ved Silje Bolset tlf 975 59 049 eller Tone F Berthelsen, tlf 975 59 040 eller administrerende direktør Stavanger konserthus Per-Harald Nilsson tlf 975 87 010. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest, og senest innen 20. januar 2017. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver inntil søknadsfristens utløp.