SSO Hovedserien: Tysk romantikk og norsk perle

torsdag 15. november 201815. nov 2018 19:30 Kjøp

Fartein Valen
BILLETTER KR - 530 (INKL. SERVICEAVGIFT)Inn i musikken kl. 18.30 v/ Kjersti Dahle

Irgens Jensen: Passacaglia

Strauss: Konsert for obo og orkester
Brahms: Symfoni nr 3
Christian Vasquez, dirigent
Alexei Ogrintchouk, obo

Et av hovedverkene i norsk orkesterlitteratur er Ludvig Irgens Jensens Passacaglia, som fikk en pris i den internasjonale Schubert-konkurransen i 1928. Irgens Jensens verk følger Passacaglia-formen, variasjoner over en fast bass i tredelt takt, men blir avbrutt av en fuge og er innrammet av en introduksjon og en coda. Til tross for sin strenge form, er verket svært uttrykksfullt og i et personlig farget senromantisk tonespråk. Verket fikk stor internasjonal utbredelse og anerkjennelse, og Pauline Hall kalte det treffende «En skinnende fjær i hatten for norsk musikk».
Richard Strauss´ obokonsert ble skrevet etter oppfordring fra en amerikansk soldat rett etter andre verdenskrig, da komponisten var 81 år gammel. Konserten utgjør et høydepunkt i repertoaret og er beryktet for sin høye vanskelighetsgrad for solisten. Evnen til å bruke sirkelpust er et krav: en teknikk hvor man presser ut luft fra munnhulen samtidig som man puster inn gjennom nesen. Og vi forstår hvorfor teknikken er påkrevd, da solisten har svært lange fraser og spiller nesten konstant. De tre satsene spilles uten pause.
Brahms komponerte sin tredje symfoni under et opphold i Wiesbaden sommeren 1883. Hans Richter, som dirigerte urframføringen med Wienfilharmonikerne, anerkjente den som Brahms´ «Eroica». Det er Brahms sin korteste symfoni og er således mer komprimert enn de foregående, men har større tematisk enhet og organisk helhet. 
De dramatiske åpningstaktene med sin dur-moll tvetydighet gjennomsyrer hele verket.
Brahms bruker tonerekken F-A-F (frei aber froh) som et musikalsk motto for symfonien, som en variant av vennen Joseph Joachims rekke F-A-E (frei aber einsam) skrevet 30 år tidligere. 
Dette motivet er mest merkbart i første og siste sats. I andre satsen har klarinetten en fremtredende rolle, mens tredje satsen var den mest populære satsen i hele symfonien. Den ble ofte fremført som et ekstranummer på Brahms´ tid, hvor tidens konsertestetikk både inkluderte applaus mellom satsene og interne ekstranumre.

Hovedserie Klassisk musikk Stavanger Symfoniorkester Symfoni