BJERGSTED-KONFERANSEN 2019

torsdag 31. oktober 201931. okt 2019 09:00 Kjøp

Lille konsertsal, Bjergsted
BILLETTER KR (INKL. SERVICEAVGIFT)Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger inviterer til Bjergsted-konferansen 2019 torsdag 31. oktober.

Gjennom innlegg, samtaler og kunstneriske innslag setter Bjergsted-konferansen 2019 søkelyset på innovasjon i kunst, kultur og samfunn.
Etter konferansen inviterer vi til middag i Spiseriet og konsert i Stavanger konserthus med Stavanger Symfoniorkester, Mark O’Connor & Gjermund Larsen Trio kl. 19.30.

Info og påmelding her.

Del 1 – De store linjene
Kulturlivets kreativitet og innovasjonsevne står sentralt i Kulturmeldingen (2018) mens visjonen for kulturbyen Stavanger er «Sammen skaper vi en levende kulturby». Hvilke forventninger og muligheter ligger i de store planene? Hvordan akter universitetet å bidra til innovasjon i kunst, kultur og samfunn? Og hvordan relaterer kunsten seg til klimautfordringer og bærekraftig samfunnsutvikling?

Del 2 – Smartbyen og kunsten
Smartbyen Stavanger definerer kunst som ett av fem satsingsområder. Dette gir mulighet til å undersøke, utforske og definere begrepet smart kunst.
For hva er egentlig smartbyens kunst? Kan smartbyen skape nye rom for kunsten? Og hvordan kan fremtidens kunstfaglige opplæring og utdanning ta i bruk teknologi i sitt samfunnsoppdrag?

Del 3 – Kunsten i samfunnet
Målet for den nasjonale kulturpolitikken er å skape et inkluderende samfunn der «kunst og kultur av ypperste kvalitet inspirerer, samler og lærer oss om oss selv og omverdenen». Et av hovedmålene for kommunens kulturplan er at kunst og kultur skal være en drivkraft i samfunnsutviklingen. Men hva er relasjonen mellom kunstens egenverdi og dens instrumentelle effekt?

Påmelding
Tid:     Torsdag 31. oktober, klokken 09.00-15.30
Sted:   Lille konsertsal, Bjergsted 1
Pris for konferansen inkl. lunsj: 490 kr / 290 kr (student)
Pris for middag: 515 kr
Pris for konsert med mottakelse: 220 kr
Påmelding innen 22.oktober.

Konferansier
Harald Birkevold (journalist i Stavanger Aftenblad)

Medvirkende
Klaus Mohn (rektor ved Universitetet i Stavanger), Kristin Ørmen Johnsen (leder for Stortingets familie- og kulturkomité), Maria Mediaas Jørstad (daglig leder, Talent Norge), Sebastian Trump (kunstnerisk-vitenskapelig rådgiver, Leonardo – senter for kreativitet og innovasjon, Nürnberg, Tyskland), Iselin Shumba (skuespiller, kunstner og aktivist), Mari Rege (professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen, UiS), Kristoffer Alberts (ph.d.-stipendiat i musikk, smartby og det offentlige rom, Fakultet for utøvende kunstfag, UiS), Thomas Thorstrup (prosjektleder for DigJazz (UiS), fleksible og nettbaserte impro-didaktiske studier), Arnfinn Bjerkestrand (kultursjef, Stavanger kommune), Gunnar Crawford (smartbysjef, Stavanger kommune), Daniel Röhm (professor klaver, UiS), Dybwikdans, Jazzsekstett fra Unge talenter Bjergsted, Morten Warland (direktør i Stavanger Symfoniorkester)

Flere gjester annonseres de neste ukene, og informasjon om program oppdateres her.

Arrangør:
Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger i samarbeid med Stavanger kommune og Samarbeidsutvalget i Bjergsted (Stavanger Symfoniorkester, Stavanger konserthus, Stavanger kulturskole, Stavanger katedralskole – MDD, Rogaland musikkråd og Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger)

Konferanse